Ankara Üniversitesi Kültür ve Sanat Evi (ANKÜSEV), Üniversite mensubu olmayan kültür ve sanat insanlarýnýn da ürünlerini sergilediði bir mekan olarak hizmet vermektedir. Kültür ve Sanat Evi dahilindeki her tür etkinlik öðrencilerimiz, idari ve akademik personelimiz tarafýndan ücretsiz olarak izlenebilir.

Nisan Programý


Resim Sergisi
Karma Sergi
Serpil Danýþman - Narin Kesin
5 - 16 Nisan 2004
Saat: 18.30


Resim Sergisi
Karma Sergi
Orhan Çetinkaya Atölyesi
19 - 30 Nisan 2004
Saat: 18.30


Piyano Resitali
Sezgi Elhüseyni
Ankara Üniversitesi Konservatuvarý
28 Nisan 2004
Saat: 19.30


Flamenko Konseri
Ceyhun Güneþ
29 Nisan 2004
Saat: 19.00


Piyano Resitali
Yeliz Erdem
Ankara Üniversitesi Konservatuvarý
30 Nisan 2004
Saat: 19.30

Mayýs Programý


Piyano Resitali
Hepþen Görür
3 Mayýs 2004
Saat: 19.00


Þan Resitali
Erdem Gedik
4 Mayýs 2004
Saat: 20.00


Tiyatro
Meddah Gösterisi
Sinan Bayraktar
6 Mayýs 2004
Saat: 20.30


Resim Sergisi
Amerikalý Sanatçý
Dennis Mc Cann
7- 21 Mayýs 2004


Resim Sergisi
Karma Sergi
Ankara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Bölümü
24 Mayýs 4 Haziran 2004


  

Adres : Kuleli Sokak No:42   GOP/ANKARA
Telefon : (0312) 447 71 67-68
Fax: (0312) 447 71 67